חיסון נגד שעלת

במהלך ההריון קשורה לסיכון מוגבר של זיהום השליה גם כן

של נוזל amnion

(chorioamnionitis) (DeSilva M, 2017)