As I don’t work in hospitals, I was not aware of this fast technique and had never heard from a patient who has such a scan [Claustrophobia!]

/#?secret=UQWxH0x3Wm#?secret=6GOtfE1tsF

Met de komst van ‘snelle’ en ‘ultrasnelle’ MR-technieken, met scantijden van minder dan 1 seconde, zijn de effecten van de foetale bewegingen minimaal geworden en is maternale of foetale sedatie niet meer noodzakelijk