A nice “poem’ about creation my wife learned in her basic years in school in Holland

De eerste dag schiep G-D het licht.

De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht.

De derde dag deed Hij gras kruid en bomen

De vierde dag de hemellichten komen

De vijfde dag zijn vis en vogels voortgebracht

De zesde dag al’tvee en ‘tmenselijk geslacht

De zevende rustte G-d van Zijn scheppingswerk