למה שלג מתפצפץ

https://www.britannica.com/video/180031/snow-sound#:~:text=He%20says%20that%20snow%20crunches,the%20crunching%20sound%20we%20hear.%22