הופ קוזאק I דניאל אהביאל I הקפות שניות בכפר חב”ד I תשע”ז Hop Kozak I Daniel Ahaviel I Kfar Chabad – YouTube