As I was looking in the literature for a possible connection between recurrent ileus [chasimat me-ayin] and cystic fibrosis [because in the family of a male patient I am treating now with recurrent ileus there is cystic fibrosis] which can cause “thickening” of mucus secretions, I came across this “old article” which may interest you and maybe more than that!

Resent from a letter I received from a patient

This letter I got from friends/patients, originally in Dutch and translated it with Google with corrections by me.
It may interest you as well as some ideas of “Chazal” dolphins in the Talmud] [see link]
http://people.ucalgary.ca/~elsegal/Shokel/990826_Dolphin.html

 CYSTIC FIBROSIS and dolphins  פיברוזיס ציסטי ודולפינים

Dear Dr. Yitschak, I read in a Dutch women’s magazine a letter from a mother whose child has CF [cystic fibrosis]. She participated in a program for sick children which tries to fulfill the “dream-wishes” of the child. The child was so looking forward to swim with dolphins. The wish was granted and she flew to Thailand to a dolphinarium. The patient felt the wonderful vibrations of the body of the dolphin and swam and played for an hour with  diving and more . An incredible improvement occurred,which  doctors can’t explain.After a few months the effect weaned off though all that time she did not suffer from a respiratory infection.. The mother decided on their own to try it again with her child and went to Egypt for a dolphinarium. Again the same positive effect. She plans to keep going, of course.Maybe something for Israel? In Eilat, I suppose, is a Dolphinarium.

Geachte dr. Yitschak, ik las in een Nederlands damesblad een ingezonden brief van een moeder wiens kind CF heeft. Ze deed mee aan een programma die voor zieke kinderen wens-dromen verwerkelijken. Het kind wou zo graag  met dolfijnen zwemmen. De wens werd ingewilligd en ze vlogen naar Thailand naar een dolfinarium. De patiënt wonderbaarlijk voelde de trillingen van het lijf van de dolfijn en zwom en speelde een uur lang met duiken en al. Een ongelooflijke verbetering trad in, waar de artsen geen verklaring voor hadden/hebben. Na een paar maanden zakte het effect af, hoewel al die tijd er geen enkele ademhaling wegeninfecties was. De moeder besloot op eigen houtje het nog eens te proberen en is met haar kind naar Egypte gegaan voor een dolfinarium. Opnieuw hetzelfde positieve effect. Ze is van plan uiteraard om dat vol te houden. Misschien iets voor Israel? In Eilat , neem ik aan, is er een dolfinarium