האזנה לפורום בישראל
הכי אופייני הוא שאף אחד לא יכול לתת לשני לסיים את המשפט.
בלתי יאומן
כתבתי זאת בעברית במטרה למנוע מהעולם לראות אותנו באופן שלילי, אך אנו זקוקים לשינויים דחופים בשיחותינו