חיסון נגד שעלת בהריון במהלך ההיריון   Vaccination against whooping cough during pregnancy is linked to an increased risk of infection of the placenta and amniotic fluid (chorioamnionitis)

Every now and then I get tel calls again about vaccinations [let’s leave CORONA alone, was not relevant when I wrote this article….]

About pertussis at the end of pregnancy: see below and decide yourself
חיסון נגד שעלת  במהלך ההריון קשורה לסיכון מוגבר של זיהום השליה גם כן  של נוזל amnion(chorioamnionitis) (DeSilva M, 2017)
Vaccination against whooping cough during pregnancy is linked to an increased risk of infection of the placenta and amniotic fluid (chorioamnionitis) (DeSilva M, 2017)