אני משתמש בפורטולקה מאז מרץ 2020. בנוסף לאינסולין, לקחתי גם מטפורמין וזיגדו. עכשיו אני ללא אינסולין כבר כמה חודשים ואני לוקח רק זיגדו. אני חושד שזה בהשפעת פורטולקה?

I have been using portulaca since March 2020. In addition to insulin, I also took metformin and zygdou. Now I have been insulin free for several months and I only take zygdou. I suspect this is under the influence of portulaca?